جستجو:  
امروز: 09 اسفند, 1395

معرفی معاون دانشگاه آزاد و رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما حداقل


                     معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما زنجان


نام و نام خانوادگی : حمید ماکوئی

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد رشته حسابداری ، دانشگاه تهران سال1372

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :   

بررسی ارتباط بین سود حسابداری و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کارشناسی رشته حسابداری دانشگاه تهران سال 1370

سوابق علمی و پژوهشی

·        ارائه طرح پژوهشی تحت عنوان: بررسی اشتغال کارآموزان آموزش دیده آموزش فنی و حرفه ای در سالهای 76 و77

·        ارائه طرح پژوهشی تحت عنوان بررسی نیازهای آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان در سال 1380

·        ارائه طرح پژوهشی تحت عنوان : بررسی و تعیین مقدار مواد مصرفی نفر/ دوره کارآموزان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

·        ارائه طرح پژوهشی تحت عنوان : بررسی موانع اجرای حسابداری تعهدی در بخشهای دولتی ایران

·        ارائه مقاله ISCتحت عنوان : مدیریت استانداردهای حسابداری بر اساس تجارب کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری

·        ارائه مقاله تحت عنوان : تأثیر بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

·        ارائه مقاله ISI تحت عنوان:

The survey on executive obstacles accrual accounting in section government Iran

 

سوابق اجرایی

·        مدیر مدارس راهنمائی و دبیرستانهای شهرستان سلطانیه 1363-1357

·        رئیس هنرستان فنی و حرفه ای ارفعی زرندی 1372-1370

·        معاون دبیرستان امیر کبیر شهرستان زنجان 1365-1363

·        مدیرگروه حسابداری دانشکده فنی الغدیر زنجان 1383-1372

·        رئیس دانشکده فنی الغدیر زنجان 1385-1383

·        مدیرگروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1379-1375

·        عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی میانه تا سال 1392

·        مدیرگروه حسابداری دانشگاه غیر انتفاعی عبد الرحمن صوفی رازی زنجان 1385 تا 1394

·        عضو شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان 1383-1380

·        عضو شورای تحقیقات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان 1380-1378

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده فنی و حرفه ای سما زنجان است | Site Design & by Developed by PFPGROUPS.com |