نکات فصل تنفس زیست ۱

نکات فصل تنفس زیست ۱

نکات فصل تنفس زیست ۱

 

زیست دوم

تنفس

 

در هر جانوری که دیافراگم کامل دارد، اندازه ی بزرگ نیم کره های مخ امکان انجام رفتارهای پیچیده را فراهم کرده

بیشتر حجم ظرفیت حیاتی  ………………..  ذخیره ی دمی

در هنگام دم چون هوا ابتدا از نایژه ها عبور میکند و سپس وارد نایژک ها میشود، فشار هوا در نایژه ها بیشتر از نایژک ها است

کیسه های هوایی محل تهویه ی هوا هستند نه نایژه و مژک

نایژک دارای غشای موکوزی است و ماده ی مخاطی ترشح می کند اما سلول های دیواره ی کیسه ی هوایی ماده ی مخاطی ترشح نمیکنند

جانورانی که سطوح تنفسی آنها به درون بدن منتقل شده، همگی پرسلولی اند

بافت ها تمام اکسیژن موردنیاز خود را از خون جذب می کنند و این امر سبب کاهش ۱۹% اکسیژن هموگلوبین خون می شود

( نه اینکه فقط ۱۹% اکسیژن مورد نیاز بافت ها را تأمین میکند)

هوای مرده برخلاف هوای باقیمانده، بخشی از ظرفیت حیاتی است

ورود هوا به هر بخشی از دستگاه تنفس، نیازمند فشار منفی است

در مهره داران دارای تنفس ششی و حشرات( تنفس نایی)، سطح مبادله ی O2 و CO2 به درون بدن منتقل شده

در چلچله حین عمل بازدم، هوای موجود در همه ی کیسه های هوادار تحت فشار بیشتری قرار می گیرد

هنگام دم     ………… انقباض دیافراگم………….. مسطح شدن دیافراگم

ماهیچه های دنده ای……………….  ارادی و مخطط

اکسیژن برای عبور و ورود به خون کرم خاکی باید از ۲ لایه ی سلولی بگذرد:

۱- سلول های سطحی کرم   ۲- سلول های پوششی مویرگ

 

کیسه های هوادار پیشین در پرنده، ارتباط مستقیم با نای ندارند

در کرم خاکی و ماهی، خون تیره از قلب می گذرد

وجود کربن منوکسید در هوا میتواند باعث تنگ شدن رگ های کیسه هی هوایی شود

عمل مفید سورفاکتانت یعنی تسهیل  باز شدن کیسه های هوایی هنگام دم اتفاق می افتد

سطوح تنفسی پرنده خانه های ششی یا کیسه های هوایی است که با کیسه های هوادار  فرق می کند

انقباض عضله شکمی در بازدم نقش دارد

هر جانور دارای تنفس ششی دارای لوله تخم بر نمی باشد به خاطر جنس نر

سطوح تنفسی ممکن است به عنوان سطحی برای دفع مواد زائد استفاده شود در پلاناریا و ماهی

هموگلوبین دو نوع رشته پلی پپتیدی دارد پس در هر سلول هسته دار و زنده انسان دارای دو نوع ژن می باشد

هموگلوبین با مولکول اکسیژن ترکیب می شود نه اتم اکسیژن

هموگلوبین در کیسه های هوایی به اکسیژن نمی چسبد بلکه در مویرگ های مجاور کیسه های هوایی این اتفاق می افتد

در انتقال گاز های تنفسی همه جانوران سلول های خونی نقش ندارند به خاطر تنفس نایی حشرات

 

 

نکات فصل تنفس زیست ۱

گردآورندگان:

دکتر محمد مهدی قنبری ( مشاور کنکور و مدرس برتر زیست شناسی )
دکتر سهیل مهاجر
دکتر زهرا شیخی

 

دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

The post نکات فصل تنفس زیست ۱ appeared first on تک رقمیا ( مشاوره با رتبه های تک رقمی و دورقمی کنکور ).

Powered by WPeMatico

نکات فصل هشتم زیست ۱

نکات فصل هشتم زیست ۱

نکات فصل هشتم زیست ۱

حرکت

در حرکت پیچشی در هر زمان رشد بخشی از ساقه بیشتر از بخش های دیگر است.

نمیتوانیم بگوییم در نورگرایی در هر زمان رشد بخشی از ساقه بیشتر از بخش های دیگر است چون ممکن است نور عمودی باشد و رشد طولی یکنواخت باشد

در گیاهان حرکت خود به خودی برخلاف غیرفعال فقط در اثر عوامل درونی است ( حرکت غیرفعال   ……………..محرک بیرونی)

در کنارهم قرارگرفتن برگ های مرکب گیاهان مانند گل ابریشم و اقاقیا پاسخی است که گیاه در برابر تاریکی شب از خود بروز میدهد( نه روشنایی روز)

یکی از عضلاتی که در بالا رفتن جناغ دخالت دارد، ماهیچه ی جناغی- ترقوی- پستانی است که از جناغ تا پشت گوش کشیده شده است

در بدن انسان بعضی از ماهیچه های اسکلتی به صورت ارادی یا غیر ارادی منقبض میشوند( مثلا ماهیچه ی ران هم به صورت ارادی و هم غیرارادی (در انعکاس زردپی زیرزانو) منقبض میشود)

ماهیچه ی صاف تحت تأثیر اعصاب خودمختار منقبض میشود ولی میتواند بدون تحریک عصبی و بوسیله ی تحریک هورمونی منقبض شود( مثلاً اکسی توسین که روی ماهیچه و رحم تأثیر میگذارد و ماهیچه ی رحم از نوع صاف است)- در هنگام انقباض مصرف انرژی زیستی در میون افزایش می یابد

در کرم خاکی اگر تمام بدن را در نظر بگیریم، ماهیچه ی حلقوی و طولی میتوانند به طور همزمان منقبض شوند ولی در یک بخش نمیتوانند

ماهیچه های حلقوی و طولی کرم خاکی در زیر سطح تنفسی(زیر پوست) جانور قرار گرفته اند

ماهیچه ی راست شکمی و دیافراگم، هردو، در بازدم عمیق مؤثرند

در حرکت گرایشی و تاکتیکی، مواد شیمیایی میتوانند محرک باشند

در تیره ی پروانه واران در نوک برگ ها پیچش انجام میشود

در انقباض های شدید ایزوتونیک، صفحه بسیار روشن محو میشود و طول نوار تیره ثابت میماند

در زمان حرکت های پیچشی و گرایشی، بخش حرکت کننده در حال رویش است ولی در حرکت تنجشی رشد بخش های موردنظر الزامی نیست

بادکنک شنا در بسیاری از ماهی ها وجود دارد

رباط های خارجی با مایع مفصلی در تماس نیستند

در یک بافت استخوانی رگ خونی یک سیستم هاورس با رگ خونی یک سیستم هاورس دیگر در ارتباط است

فک پایین یکی از استخوان های چهره است( نه جمجمه)

اسکلت خارجی در………………..حشرات و خرچنگ هه

میوفیبریل ………………..تارچه

واحدساختاری ماهیچه ی مخطط …………….میون

با توجه به شکل صفحه ی ۱۱۶ کتاب دوم، در یک سارکومر تعداد اکتین بیشتر است و در سارکومر کناری تعداد میوزین بیشتر است

اختلال در فعالیت ماهیچه های اسکلتی بدن می تواند ناشی از اختلال در دستگاه درون ریز بدن باشد( دستگاه درون ریز(پاراتیروئید)………کلسیم…………. انقباض ماهیچه)

در دلفین و وال، باله ی دمی به شکل افقی قرار میگیرد اما در ماهی ها باله ی دمی به شکل عمودی است

اغلب پرندگان و حشرات و برخی پستانداران ( خفاش ها) قادر به پروازند

در بال پرنده، بلندترین استخوان ها مربوط به ساعد است( شکل صفحه ی ۱۱۴)

در بال پرنده مقدار استخوان بازو از زند زیرین و زبرین بیشتر است

مورچه ۶ پای بندبند دارد که در هر پا، ۲ ماهیچه ی بلند و باریک دارد یعنی در کل ۱۲ ماهیچه

مفصل بین بندهای پاهای مورچه از نوع گوی و کاسه است

در جانورانی که اسکلت خارجی دارند ماهیچه ها به سطح داخلی اسکلت وصل میشوند

مفصل زانو بین ران و درشت نی است

هر پرنده دو استخوان در محل ساعد هر بال خود دارد……………یعنی در دوبال……….. ۴ استخوان ساعد

تنه ی استخان های دراز توسط بافت پیوندی رشته ای پوشیده شده است

جناغ در حفاظت اعضای حیاتی بدن از آسیب مکانیکی نقش دارد

اگر یک تارچه n سارکومر داشته باشد،n+1 خط z دارد

در کرم خاکی هر ماهیچه ای( طولی یا حلقوی) که منقبض شود، پهنای آن افزایش می یابد.

مورچه ها در سراسر کره زمین به جز مناطق پوشیده از برف و یخ یافت نمی شوند بلکه سراسر خشکی های زمین به جز مناطق پوشیده از برف و یخ زندگی می کنند

مفصلی میتوان یافت که در آن استخوان نباشد مفصل گوی و کاسه مورچه

بال پرندگان هشت استخوان دارد

طبق جمله کتاب همه سلول های زنده نوعی حرکت دارند (صفحه۱۱۵)

حرکت بال پرندگان ممکن است در حرکت پرنده نقش نداشته باشد نه خود بال اگر بال نباشد پرنده قابلیت پرواز ندارد

عضلاتی از انسان که هم از روبرو و هم از پشت مشخص است عبارتند ذوزنقه ای و دلتایی

در همه انقباض ها طول سارکومر کوتاه نمی شود به خاطر انقباض ایزومتریک

همه ماهیچه های اسکلتی به استخوان متصل نیستند مثلا اسفنگتر خارجی مقعد و میزراه

با توجه به اسکلت بدن ترقوه با جناغ مفصل دارد

درشت نی استخوان داخلی تر و نازک نی خارجی تر است

نازک نی با درشت نی مفصل دارد و درشت نی با ران

قوزک داخلی امتداد استخوان درشت نی و قوزک خارجی امتداد نازک نی است

در مفصل لولایی سه رباط وجود دارد دو تا داخلی و یکی خارجی است و در مفصل گوی و کاسه یک رباط داخلی دارد

رشد نابرابر ساقه ممکن است به خاطر نور گرایی و اوکسین باشد پس فقط به خاطر پیچش نیست

گیاهی می توان یافت که با صرف انرژی هیدرولاز درون سلولی ترشح کند گیاه گوشت خوار دیونه

 

نکات فصل هشتم زیست ۱

نکات فصل هشتم زیست ۱

مقاله از :

دکتر محمد مهدی قنبری ( مدرس زیست شناسی کنکور )
دکتر سهیل مهاجر
دکتر زهرا شیخی

دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

The post نکات فصل هشتم زیست ۱ appeared first on تک رقمیا ( مشاوره با رتبه های تک رقمی و دورقمی کنکور ).

Powered by WPeMatico