دی وی دی استاد منتظری

رای پیروزی و غلبه بر مانع بزرگ و غول عظیم ریاضی باید دنبال راه و روش های جدیدی بود، با فرمول ها و تکنیک های قدیمی و منسوخ شده دیگه نمی تونید به جنگ این غول بزرگ برید. دی وی دی استاد منتظری برای آموزش از روش های نوین آموزشی بهره برده اند و یه […]

این نوشته دی وی دی استاد منتظری برای اولین بار ظاهر می شود در حرف آخر | مشاوره موسسه حرف آخر.

Powered by WPeMatico